Vrtići su za svu decu

21. April 2021.

Uz podršku SUPER projekta, u 25 lokalnih samouprava do sada su usvojene Strategije za unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ovim dokumentima definisani su pravci, ciljevi i aktivnosti koje će doprineti unapređenju života dece predškolskog uzrasta u lokalnim sredinama.

Kvalitetno predškolsko obrazovanje i vaspitanje dece prioritet je lokalnih samouprava u Srbiji. Sve lokalne samouprave rade na poboljšanju uslova i kvaliteta usluga predškolskih ustanova, povećanju obuhvata dece ranog uzrasta u različite programe i oblike rada u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Usvajanjem Strategija dodatno se nastoji  obezbediti  dostupnost,  kvalitet  i  održivost  sistema  predškolstva što je značajno za decu i njihove porodice, kao i za celu lokalnu zajednicu.

U narednom periodu, biće održani radni sastanci sa predstavnicima svih lokalnih samouprava i predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat na kojima će se govoriti o značaju promocije predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou.

Aktivnosti SUPER projekta nastaviće se do kraja avgusta 2021.