O projektu

section-cover

Zašto je projekat potreban?

Кvalitetni programi predškolskog vaspitanja i obrazovanja doprinose razvoju svih potencijala deteta i imaju važan uticaj na kasniji društveni život. Srbija još uvek ima jednu od najnižih stopa učešća dece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u poređenju sa zemljama EU. Oko 50 odsto sve dece uzrasta 3 do 5,5 godina uključeno je u vrtiće.

Evropska unija nastavlja da pruža podršku kontinuitetu sistemskih reformi predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji kao osnove celoživotnog učenja kroz SUPER projekat.

Sadržaj projekta

Aktivnosti projekta odvijaće se u 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije na:

  • jačanju profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem;
  • razvijanju profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama za kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje i
  • unapređivanju zakonskog okvira za predškolsko vaspitanje.

Sektor
  • Obrazovanje
EuropeAid referenca
EuropeAid/138045/IH/SER/RS
Komponente
  • Jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem;
  • Razvijanje profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama za kvalitetno Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje;
  • Unapređivanje zakonskog okvira za predškolsko vaspitanje.
Grad / Region
Beograd, Srbija
EU donacija
1.000.000 €
Pregovaračko poglavlje
  • 26 - Obrazovanje i kultura
Vreme implementacije
Mart 2019. - Septembar 2021.
Korisnik
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i 50 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova širom Srbije
Implementiran od strane
Projekat realizuje konzorcijum koji predvodi Particip GmbH sa IB (Internationaler Bund), VBJK i CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju