Sprovođenje

PARTICIP GmbH u konzorcijumu sa IB (Internationaler Bund), VBJK i CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju

Particip je nemačka kompanija koja implementira međunarodne projekte širom sveta. Particip ima dugogodišnje iskustvo na Zapadnom Balkanu i poznati je partner Evropske komisije za implementaciju projekata finansiranih iz IPA pretpristupnih fondova.

Internationaler Bund (IB)

Internationaler Bund (IB) jedna je od najvećih nemačkih nezavisnih organizacija koja se bavi obrazovanjem, stručnim usavršavanjem, socijalnim radom i socijalnim uslugama. U Nemačkoj upravlja sa 125 dnevnih centara koji opslužuju 13.000 dece širom Nemačke.

VBJK

Centar za inovacije u ranim godinama (VBJK) je NVO i istraživački centar specijalizovan za predškolsko vaspitanje i obrazovanje (ECEC - early childhood education and care). VBJK je realizovao nekoliko projekata ECEC-a širom Zapadnog Balkana, uključujući u Srbiji.

CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju

CIP-Centar za interaktivnu pedagogiju je neprofitna organizacija koja radi u svim oblastima obrazovanja širom Republike Srbije. CIP pruža podršku unapređenju politika i strategija predškolskog vaspitanja i obrazovanja na nacionalnom i lokalnom nivou, pre svega u oblastima inovativnih pedagoških pristupa i inkluzije.

Konsultanti

Lidija Miškeljin

Vođa tima i ključni ekspert 1

Dragana Pavlović Breneselović

Ključni ekspert 2 za predškolsko obrazovanje