Obuka mentora za WANDA metod

16. Jul 2021.

Prva trodnevna obuka mentora „Razvijanje prakse kroz zajedničku refleksiju (obuka mentora za WANDA metod)“, održana je u digitalnom okruženju putem Zoom aplikacije u terminu 1. jun (prvi dan obuke) i 7-8. jun (drugi i treći dan obuke) 2021. godine.

Cilj obuke je  upoznavanje sa WANDA metodom zajedničke refleksije čime se može doprineti kreiranju inspirativne sredine za integrisano učenje i, šire, razvoju kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja u skladu sa koncepcijom novih Osnova programa – Godine uzleta. 

Obuka je akreditovana rešenjem ministra i nalazi se na Listi programa od javnog značaja (broj rešenja 610-00-976/4/2019-07).                   

Obuci je prisustvovalo 50 mentora iz 50 predškolskih ustanova uključenih u projekat SUPER. Obuku su realizovale Nima Sharmahd i Chris de Kimpe, Centar za inovacije u ranom detinjstvu (VBJK) Gent, Belgija.

Druga dvodnevna obuka planirana je za početak septembra, čime se aktivnosti na projektu završavaju.