Završene obuke za vaspitače

28. Septembar 2020.

Oko 1300 vaspitača iz 50 predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat učestvovalo je u 44 obuke „Inspirativna sredina za integrisano učenje”.

Prvi krug obuka održan je u februaru i martu 2020, da bi se usled epidemije COVID-19 obuke nastavile krajem avgusta do kraja septembra 2020. Obuke su održane lokalnim samoupravama u kojima se nalaze PU, uz poštovanje svih naloženih mera zaštite svih učesnika.

Cilj ovih obuka je jačanje kapaciteta vaspitača za razvijanje kvalitetnog inkluzivnog programa zasnovanog na savremenim pedagoškim koncepcijama u skladu sa koncepcijom Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Godine uzleta.

Obuka je akreditovana rešenjem ministra i nalazi se na Listi programa od javnog interesa.

Obuke su ocenje kao veoma korisne za budući rad vaspitača iz 50 predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat u čijim vrtićima boravi oko 10 hiljada dece.

E-Kučevo

Topličke vesti