Vrtić je za svu decu - ka kvalitetnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju u lokalnoj zajednici

24. Februar 2020.

Prvi u nizu konsultativnih sastanaka sa predstavnicima radnih grupa lokalnih samouprava koji se bave unapređenjem i razvojem predškolskog vaspitanja i obrazovanja (PVO) u lokalnim samoupravama koje su uključene u SUPER projekat, održan je 24. februara 2020. u prostorijama EUIC u Beogradu.

Predstavnicima 24 lokalne samouprave i direktorima predškolskih ustanova Alibunar, Bela Crkva, Opovo, Plandište, Bač, Žabalj, Srbobran, Titel, Čoka, Mali Iđoš, Žitište, Sečanj, Irig, Bajina Bašta, Priboj, Ljig, Osečina, Loznica, Koceljeva, Ljubovija, Mali Zvornik, Lučani, Knić, Petrovac na Mlavi, obratila se Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu iz Stalne konferencije gradova i optšina (SKGO). 

Ona je naglasila značaj strateških planova koji se izrađuju u lokalnim samoupravama na daljem unapređenju PVO. Uz podršku projekta, u svih 50 lokalnih samouprava koje su uključene u aktivnosti SUPER projekta, u toku je izrada strateških planova za PVO, koji će nakon konsultacija sa svim akterima u lokalnoj zajednici, biti na javnoj raspravi.

Na skupu je analiziran dosadašnji rad na izradi ovih planova, izazovi sa kojima su se susretali predstavnici radnih grupa, a predstavljene su im ključne preporuke za dalji rad na njihovoj izradi. Istaknut je značaj usklađenosti razvojnih planova i Akta o mreži javnih predškolskih ustanova. Prisutni su istakli da su im tokom izrade nacrta veliki izazov predstavljali podaci o broju dece koju je potrebno uključiti u PVO, ali da su zajedničkim radom svih članova radnih grupa u skoro 30 lokalnih samouprava uspešno urađeni prvi nacrti.

Strateški planovi za razvoj PVO izrađuju se na lokalnom nivou kako bi se dodatno unapredilo i razvilo PVO, sa inkluzivnim pristupom, participacijom roditelja i sa širom dostupnošću kvalitetnog PVO.

Lidija Miškeljin, vođa SUPER projekta podsetila je na značaj Akta o mreži javnih PU i istakla da ovaj dokument promoviše jednako pravo i dostupnost svih oblika PVO, da je cilj da 70% dece bude obuhvaćeno PVO do 2025. u skladu sa Nacionalnim milenijumskim ciljevima razvoja u Srbiji, potrebe porodica za programima PVO kao i uvažavanje specifičnosti lokalne tradicije i područja u kojima se živi.

Takođe, ona je naglasila da je potrebno uvođenje različitih i raznovrsnih programa, maksimalno uljučivanje dece i porodica u procese planiranja razvoja i diversifikacije sistema kao i multisektorski i interdisciplinarni pristup u kreiranju i sprovođenju novih programa u PVO.

Ovim sastancima pružena je podrška timovima lokalnih samouprava za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

Dobili smo veliku pomoć i podršku SUPER projekta. Mi se međusobno nismo ni poznavali, a sada smo pravi tim koji uspešno sarađuje. Predškolsko vaspitanje dobilo je vrednu pažnju kao nikad ranije i trebalo bi da to svi iskoristimo“, rekla je jedna od učesnica.

Naredni sastanak, sa ostalih 26 lokalnih samouprava iz SUPER projekta, Trstenik, Rekovac, Ćićevac, Golubac, Žabari, Žagubica, Velika Plana, Kučevo, Malo Crniće, Boljevac, Knjaževac, Crna Trava, Gadžin Han, Ražanj, Svrljig, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Medveđa, Brus, Blace, Kuršumlija, Bosilegrad, Trgovište, Batočina i Raška, biće održan 28. februara 2020. u Nišu.