Vrtić - inspirativna sredina za integrisano učenje

30. Avgust 2020.

Drugi krug obuka, iz serije obuka o značaju inspirativne sredine za integrisano učenje u vrtiću, održan je 29. i 30. avgusta 2020. Obuke su održane u Plandištu, za vaspitače iz PU "Srećno detinjstvo" iz Plandišta i PU "Bambi" iz Opova, PU "Cvetić" iz Knića, dok su za PU "Lane" iz Kučeva i PU "Poletarac" iz Žagubice održane u Kučevu.

Više od 80 vaspitača učestvovalo je u dvodnevnim obukama čiji je cilj jačanje kapaciteta vaspitača za razvijanje kvalitetnog inkluzivnog programa zasnovanog na savremenim pedagoškim koncepcijama u skladu sa koncepcijom Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Godine uzleta

Šta je program? 

Šta je integrisano učenje? 

Kako deca uče? 

Kako prostor oblikuje učenje dece? 

Šta je inspirativni prostor za učenje i kako ga izgraditi? 

Dobićemo opremu – šta sa njom? 

O ovim i drugim pitanjima vaspitači su radeći u grupama razmenjivali svoja iskustva. 

Prepoznavanje značaja predškolskog vaspitanja i obrazovanja, kao i integrisanje dva važna rezultata SUPER projekta – jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama za promovisanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja i razvijanje profesionalnih kompetencija vaspitača i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama za kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje, najbolje ilustruje obuka u Kučevu gde su učesnike seminara pozdravili i poželeli im uspeh u radu predsednik opštine dr Ivan Rajičić, zamenik predsednika Nenad Mikić i predsednik SO Branko M. Kecman. 

U martu 2020. EU obezbedila je donaciju u iznosu od milion evra za opremanje 56 predškolskih ustanova u 55 gradova u Srbiji didaktičkom i IT opremu i nameštajem, što će dodatno doprineti kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju, među kojima su i PU uključene u SUPER projekat.

Obuke su ocenjene kao veoma korisne za budući rad vaspitača. Predviđeno je da 1500 vaspitača iz 50 predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat prođe kroz plan ovih obuka u čijim vrtićima boravi oko 10 hiljada dece.