Slikovnica i film - kako deca uče

29. April 2020.

U okviru SUPER projekta kreirani su slikovnica i film o tome kako deca uče, čiji su autori prof. dr Dragana Pavlović Breneselović, prof. dr Živka Krnjaja i doc. dr Lidija Miškeljin.

Sve predškolske ustanove uključene u projekat mogu da slikovnicu dele i sa roditeljima dece svojih vaspitnih grupa.

Knjiga - Kako deca uče?
http://www.storyjumper.com/book/showframe/82369055/KAKODECAUE#

Film - Šta je integrisano učenje?
https://biteable.com/watch/karakteristike-integrisanog-pristupa-uenju-2526632