Održane obuke za vaspitače – „Inspirativna sredina za integrisano učenje“

23. Avgust 2020.

Vaspitači iz predškolskih ustanova Kolibri iz Bača, "Radost" iz Čoke, "Poletarac" iz Koceljeve, "Poletarac" iz Batočine, Lasta iz Golupca, 14. oktobar iz Malog Crnića i Lane iz Kučeva, učestvovali su u obukama „Inspirativna sredina za integrisano učenje”, koje su nakon duže pauze usled epidemije COVID-19, održane 22. i 23. avgusta 2020. u lokalnim samoupravama u kojima se nalaze PU, uz poštovanje svih naloženih mera zaštite svih učesnika.

Cilj ovih obuka je jačanje kapaciteta vaspitača za razvijanje kvalitetnog inkluzivnog programa zasnovanog na savremenim pedagoškim koncepcijama u skladu sa koncepcijom Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Godine uzleta. Obuka je akreditovana rešenjem ministra i nalazi se na Listi programa od javnog interesa.

Osnove promovišu programe koji nastaju kroz zajedničko učestvovanje, u prostoru koji je inspirativan i provokativan za dete i gde ono može slobodno da istražuje, da se igra, da promišlja, da sarađuje sa drugima, isprobava i upoznaje svet oko sebe.

 Integrisan pristup učenju i razvoju se zasniva  na  povezanom iskustvu onoga što dete čini i doživljava u situacijama koje su mu smislene i koje povezuje smisao, a ne kroz izdvojene sadržaje i pojedinačne aktivnosti vezane za pojedinačne obrazovne oblasti ili aspekte razvoja. (Godine uzleta)

Obuke su održane na osnovu dobijenih saglasnosti Zavoda za javno zdravlje, svake pojedinačne opštine, kao i opštinskih kriznih štabova za vanredne situacije.

Dinamika realizacije obuka u narednom periodu, poput ovih koji su održane, odvijaće se u skladu sa  prethodno dobijenim mišljenjem lokalnih Zavoda za javno zdravlje i opštinskih kriznih štabova za vanredne situacije.

Predviđeno je da 1500 vaspitača iz 50 predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat prođe kroz plan ovih obuka u čijim vrtićima boravi oko 10 hiljada dece.