Inspirativna sredina za integrisano učenje dece - obuke za vaspitače

2. Mart 2020.

Vaspitači iz predškolskih ustanova u Žitištu, Irigu, Velikoj Plani, Trsteniku, Knjaževcu i Loznici prisustvovali su prvim obukama o građenju inspirativne sredine za integrisano učenje „Inspirativna sredina za integrisano učenje dece“ koje su započele u okviru aktivnosti SUPER projekta.

Cilj ovih obuka je jačanje kapaciteta vaspitača za razvijanje kvalitetnog inkluzivnog programa zasnovanog na savremenim pedagoškim koncepcijama u skladu sa koncepcijom Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja - Godine uzleta.

Obuka je akreditovana rešenjem ministra i nalazi se na Listi programa od javnog interesa. Biće organizovano ukupno 44 obuke koje će se realizovati kao dvodnevna obuka -  2 dana u predškolskoj ustanovi + 1 dan online.

Predviđeno je da 1500 vaspitača iz 50 predškolskih ustanova koje su uključene u SUPER projekat prođe kroz plan ovih obuka.