Planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem

Datum: 24. Februar 2020.
Vreme: 11:00 - 16:00
Lokacija: Beograd

Konsultativni sastanak - planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem
(Harmonizacija strateških dokumenata na lokalnom nivou) održaće se 24. februara 2020. u EU Info centru (Kralja Milana 7) u Beogradu.


Ovo je prvi konsultativni sastanak sa predstavnicima radnih grupa lokalnih samouprava čiji je cilj podrška timovima lokalnih samouprava za planiranje i upravljanje predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.